PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Thiadens Advies

Thiadens Advies respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.thiadensadvies.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Thiadens Advies stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens dan ook voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  1. voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
  2. voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
  3. op basis van jouw toestemming;
  4. vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

 

Beveiliging
Wij zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Contactformulier website

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

 

Nieuwsbrief

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Via onze website of per e-mail kun je je hiervoor aanmelden. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je kunt je je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door middel van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Thiadens Advies zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Thiadens Advies dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Je kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT-systemen, bijvoorbeeld met Google.

 

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Thiadens Advies.

 

Website Cookies

Wij maken op onze website www.thiadensadvies.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het gebruik van cookies ook uitschakelen.

 

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

 

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn namelijk nodig om de website te laten werken.

 

Analytische cookies

Wij maken ook gebruik van analytische cookies. Met behulp van de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het gebruik en het functioneren van de website. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s er worden bezocht en welke knoppen er worden aangeklikt. Een voorbeeld van analytische cookie die wij gebruiken zijn de cookies van Google Analytics.

 

Tracking cookies

Tot slot maken wij gebruik van tracking cookies. Dit zijn marketingcookies waarmee we jouw surfgedrag volgen. Daarnaast krijg je door deze cookies advertenties die aansluiten bij jouw recente zoektermen en bezochte websites.

 

Welke rechten heb je als betrokkene?

Volgens de AVG heb je als betrokkene de volgende rechten inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Wanneer je gebruik wil maken van een dergelijk recht, dan kunt je contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website of mailen naar hans@thiadensadvies.nl. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij jouw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

 

Contact

Als je meer wil weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je (schriftelijk) contact met ons opnemen via hans@thiadensadvies.nl.

 

Thiadens Advies

De Hommel 26

3956 HD  Leersum

 

Website:                     www.thiadensadvies.nl

E-mail:                       hans@thiadensadvies.nl

Telefoon:                    0625560489

KvK-nummer:             80469795